Lublin poznaj ludzi

Port lotniczy Lublin zlokalizowany jest w Świdniku , około 10 km od centrum Lublina. Jest on skomunikowany połączeniem kolejowym z dworcem PKP Lublin. Około 12 km na południowy zachód od miasta leży lotnisko Lublin-Radawiec w Radawcu Dużym. W otwarto sanitarne lądowisko przy Al. Kraśnickiej, a w przy ul. Czynne jest również od lądowisko przy SPSK nr 4 przy ul. W Lublinie działa kilka szpitali klinicznych, w tym klinika dziecięca i wojskowa.

Ponadto działają m. Było nią założone przy klasztorze ojców dominikanów i istniejące w latach — Studium generale , mające prawo nadawania stopni lektora oraz bakałarza filozofii i teologii. Pierwszym rektorem regensem był o. Paweł Ruszel OP. Uruchomienie tej uczelni przez ks. Idziego Radziszewskiego spowodowało ożywienie naukowe miasta, napływ studentów oraz wybitnych naukowców głównie ze Lwowa i Krakowa. Życie akademickie jeszcze bardziej dynamicznie zaczęło rozwijać się po II wojnie światowej, gdy — jako przeciwwaga dla katolickiej uczelni — w powołany został do istnienia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

To właśnie z tej uczelni państwowej wyodrębniły się później kolejne lubelskie szkoły wyższe Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. Lata XX wieku przyniosły bardzo dynamiczny rozwój uczelni prywatnych. Lublin jest największym ośrodkiem naukowo-kulturalnym po wschodniej stronie Wisły, co przekłada się na liczne imprezy kulturalne organizowane przez społeczność studencką, a także władze samorządowe.

Działa tam m. W mieście znajduje się wiele bibliotek, w tym Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W mieście funkcjonuje jedyna scena operowo-operetkowa po prawej stronie Wisły — Teatr Muzyczny. Działają także Filharmonia Lubelska im. Karola Lipińskiego. Funkcje teatru operowego pełni Teatr Muzyczny. Lublin jest ośrodkiem kultury alternatywnej. W Lublinie rozwija się także sztuka performance. Do czerwca Lublin walczył o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Lublin jest miejscem imprez kulturalnych, z których wiele nawiązuje do jego wielokulturowego dziedzictwa i odbywa się w otwartej przestrzeni Starego Miasta.

Spośród największych wydarzeń, przyciągających tysiące uczestników i mających renomę międzynarodową wymienia się [ gdzie? Pierwsze plany uruchomienia rozgłośni radiowej w Lublinie pojawiły się jeszcze przed II wojną światową [91]. Wizji nie udało się jednak zrealizować przed rokiem. Od tego czasu Lublin nie miał swojej rozgłośni.

XX wieku powstały także liczne radiowęzły zakładowe i studenckie.

W Polskie Radio Lublin przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Obrońców Pokoju 2, do nowoczesnych pomieszczeń emisyjnych. W latach — rozgłośnia zawiesiła nadawanie programu z uwagi na stan wojenny w Polsce. XX wieku w Świdniku powstawały audycje opozycyjnego Radia Solidarność.

Przemiany ustrojowe przyniosły zmiany na lokalnym rynku radiowym. W grudniu powstały dwie komercyjne stacje radiowe — Radio Rytm i Radio Puls [92]. W powstała również rozgłośnia Radio Top , kierowana głównie do kobiet, a także rozgłośnia archidiecezji lubelskiej — początkowo pod nazwą Katolickie Radio Lublin [92].

TOP 10 ZABYTKÓW LUBLINA

Proces formatowania rozgłośni radiowych i konsolidacji grup radiowych sprawił, że pod koniec lat XX wieku lokalne rozgłośnie zostały związane z koncernami medialnymi. W Lublinie w czasach historycznych żyli katolicy , protestanci , żydzi , prawosławni i muzułmanie. W roku ukończono budowę Archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

W mieście znajdują się świątynie większości popularnych religii, organizowane są także międzykulturowe festiwale o randze międzynarodowej. Na terenie Lublina funkcjonują następujące parafie katolickie: łacińskie podległe archidiecezji lubelskiej , greckokatolicka , polskokatolicka , starokatolicka mariawitów oraz wspólnota Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X ; a także prawosławne: parafia katedralna nowy styl i parafia dla społeczności ukraińskiej stary styl.

W Lublinie działają liczne kościoły protestanckie , m. Nurt restoracjonistyczny reprezentuje w mieście: 17 zborów Świadków Jehowy w tym zbór języka migowego oraz dwa zbory obcojęzyczne: angielski i rosyjski oraz grupy: chińsko-, turecko- i ukraińskojęzyczna. W Lublinie funkcjonuje także filia gminy żydowskiej w Warszawie , centrum islamu oraz kilka ośrodków religii dharmicznych, m.

W Lublinie znajdują się materialne pamiątki z różnych epok, począwszy od zarania polskiej państwowości, poprzez romanizm , gotyk , renesans w okresie którego na szczególną uwagę zasługują zabytki w tzw. Pamiątki te uzupełniają zbiory muzeów, oferta kulturalna teatrów i kin. Z uwagi na historycznie odległy rodowód miasta w Lublinie znajduje się szereg zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych [95]. Zabytkowa architektura Lublina skupia się na obszarze Starego Miasta i Śródmieścia.

Budowle sakralne tego obszaru prezentują okresy stylowe od gotyku do baroku. Obok średniowiecznej Bramy Krakowskiej , neostylowy zamek lubelski stanowi drugi rozpoznawalny symbol architektoniczny miasta. Najstarszymi zachowanymi budowlami są: kaplica św.

Trójcy oraz XIII-wieczny donżon. Inną atrakcją turystyczną są Lubelskie Podziemia. To około metrowa trasa turystyczna biegnąca pod zabudową Starego Miasta w Lublinie.

Poznajcie klubową maskotkę. Przed Wami zGRYFus!

Brama Krakowska przy placu Łokietka , jeden z architektonicznych symboli Lublina. Wieża Trynitarska widziana z Rynku, r. Kaplica św. Trójcy i XIII-wieczny donżon. Plac Litewski , r. Wiersze poświęcone Lublinowi pisał Józef Czechowicz.

Chati - najlepszy anonimowy czat, czat ruletka

Lubelski pisarz i redaktor, Marcin Wroński , ur. Lublin jest miastem na prawach powiatu. Siedziba prezydenta organu wykonawczego oraz rady miasta organu uchwałodawczo-kontrolnego znajduje się w Nowym Ratuszu. Funkcję prezydenta od 13 grudnia powtórnie wybrany w i sprawuje Krzysztof Żuk PO [96]. W skład rady miasta wchodzi 31 radnych.

Obecny skład został wybrany w wyborach samorządowych w Od 23 lutego Lublin dzieli się na 27 dzielnic administracyjnych , które skupiają również zwyczajowe dzielnice i osiedla [] :. Herb Lublina powstał wraz z nadaniem praw miejskich w Pierwotnie przedstawiał on kozła, od XVI w.